Eesti

KAUBANDUSKESKUSED

HEA SISEKLIIMA, VÄIKSED KULUD!

kaubanduskeskused

Kaubanduskeskused

Kuna kinnistes süsteemides (küte, jahutus) kasutatakse erinevaid metalle (plekk/malm – radiaatorid, teras – torustik, vask – soojusvahetis), tekib olenemata sellest, kas kasutatakse tavalist tarbevett, keemilist vett või glükooli, elektrokeemilise korrosiooni (erinevad metallid reageerivad omavahel) tagajärjel sade, mis ladestub torustikes, radiaatorites, soojusvahetites, fancolides, jahutuspaneelides jne. See on mustjas kleepuv mass , mis tekitab süsteemis isolatsioonikihi, ning sellest läbi kütmine/jahutamine suurendab märgatavalt käidukulusid. Väga suureks probleemiks on ummistuvad termoregulaatorid ning mitmesugused ventiilid. Pole harvad juhtumid, kui ummistused tekivad uutel hoonetel juba mõne kuu jooksul peale ekpluatatsiooni andmist. Sellisel juhul pole võimalik reguleerida teatud ruumide temperatuuri, talvel on jahe ja suvel jälle liialt palav. Eriti hull on olukord ventilatasioonikütte kontuurides. Seal tekib sadet eriti rohkelt.

Kõige efektiivsem ja kaasaegsem lahendus nendele probleemile on elektromagnet- ehk Bauer tehnoloogial põhinev veetöötlus, mis mõjutab vees lahustunud mineraale, takistades katlakivi ja korrosiooni teket. Peale seadme paigaldamist ei sadestu tahm enam torudes, radiaatorites, soojusvahetites ega muudel veega/glükooliga kokkupuutuvatel pindadel. Ka varem tekkinud sade hakkab töötluse toimel järk-järgult pehmenema ning aegamisi pinnalt eralduma. Töötluse tulemusel puhastuvad süsteemide kõik osad, kus vesi või mõni muu soojuskandja ringleb. Väheneb tsirkulatsioonipumpade koormus, enam pole tarvis teha süsteemid läbipesusid, vähenevad oluliselt hooldus- ja remondikulud ning kulutused nii kütteenergiale kui ka jahutusele. Keskmine küttekulude sääst on 12,5%.

Bauer seadme paigaldamine on lihtne ja ei häiri keskuse igapäevast tööd. Hoone soojasõlme paigaldatakse Bauer elektromagnetseade koos spetsiaalse filtriga, mis eelpool kirjeldatud sademe veest/glükoolist eraldab. Normaalne filtri täitumise aeg on peale Bauer seadme paigaldust 3-4 kuud. Kui süsteem on juba puhastunud, kulub kütteperioodi kohta üks filterelement. Näiteks Tallinnas asuvas Stockmanni keskuses on 5 küttekontuuri. Bauer seadmed paigaldati sinna 2007. aastal ja esimesed filtrid täitusid nelja kuuga.

Teadaolevalt vähendab juba 0,2 mm paksune sademekiht soojusvaheti võimsust kuni 40%! Soojusenergia efektiivseks ülekandmiseks on vaja soojusvaheti hoida puhtana.

Bauer elektromagnetveetöötlusseade võimaldab hoone omanikul kütte-, jahutus- ja hoolduskulusid oluliselt kokku hoida, kuna:

  • kütta saab madalama temperatuuriga – radiaatoritest on eemaldatud isolatsioonikiht (sade)
  • madalama temperatuuriga küttes on väiksemad soojuskaod keldrites, magistraalides ja püstakutes
  • soojusvaheti töötab efektiivselt
  • jahutuspaneelid ja fancoilid töötavad efektiivselt
  • kütte- ja jahutussüsteem on tasakaalus ja töötab nii, nagu ta on projekteeritud
  • ringluspumbal puudub lisakoormus – väiksem elektrikulu
  • kaob vajadus iga-aastaseks süsteemi läbipesuks
  • rikked ja probleemid kaovad
  • süsteemi eluiga pikeneb 2-3 korda

Soome Talokeskus OY viis läbi uuringu, mille käigus jälgiti 100 hoone küttekulusid enne ja pärast Bauer seadme paigaldust. Uuringust selgus, et peale Bauer seadme paigaldust (süsteemi puhastumist) olid küttekulud vähenenud 4-21%.

KATLAKIVI TEEB MURET? UMMISTUVAD DUŠID, KRAANIOTSAD, SOOJUSVAHETID?

Bauer seadmed tasuvad ennast ära väga lühikese ajaga. Võtke meiega ühendust, tuleme vaatame süsteemid üle ja teeme ka hinnapakkumise ning vajadusel tasuvusarvestuse.

Küsi pakkumist või uuri lisaks

[contact-form-7 404 "Not Found"]