Eesti

TÖÖSTUS

KÜTTEKULUDE KOKKUHOID ALGAB PUHASTEST TORUDEST!

tööstus

Tööstus

Olenemata soojusenergia saamise viisist või sellest, kas kasutatakse ühe- või kahetoru süsteemi, on soojuse ülekandmiseks enamasti tavaline tarbevesi võikeemiliselt töödeldud vesi. Kuna küttesüsteemis kasutatakse erinevaid metalle (plekk/malm – radiaatorid, teras – torustik, vask – soojusvahetis jne), tekib mõlema vee kasutamisel elektrokeemilise korrosiooni (erinevad metallid reageerivad omavahel) tagajärjel sade, mis ladestub torustikus, radiaatorites ja soojusvahetites. See on mustjas kleepuv mass, mis tekitab süsteemis isolatsioonikihi ning sellest läbi kütminesuurendab märgatavalt küttekulusid.

Samuti suureneb küttesüsteemi ringluspumba elektritarbimine, kuna süsteemis on suurem takistus. Näiteks 6000 m2 hoones võib ringluspump tekitada elektri lisakulu kuni 60 eurot kuus.

Juba 3-5 aasta vanustes süsteemides (aga mis toimub siis veel vanemates süsteemides!) esineb ummistusi nii torustikes, soojusvahetites kui ka radiaatorites (tihti läheb soojaks ainult ¼ radiaatori pinnast), seejuures võib süsteemis ringlev vesi ise olla läbipaistev ja tunduda puhas. Samuti tuleb ette palju probleeme kaloriiferite ja põrandakütetega.

Plastitehas_200 (1)

Paigaldus plastitehases

Kõige efektiivsem ja kaasaegsem lahendus nendele probleemile on elektromagnet- ehk Bauer-tehnoloogial põhinev veetöötlus, mis mõjutab vees lahustunud mineraale, takistades katlakivi ja korrosiooni teket. Peale seadme paigaldamist ei sadestu tahm enam torudes, radiaatorites, soojusvahetites ega muudel veega kokkupuutuvatel pindadel. Varem tekkinud sade hakkab töötluse toimel järk-järgult pehmenema ning aegamisi pinnalt eralduma. Töötluse tulemusel puhastuvad nii radiaatorid, kui ka muud küttesüsteemi osad, ringluspumba koormus väheneb ja süsteem püsib tasakaalus.

Hoone soojasõlme paigaldatakse küttekontuurile Bauer-elektromagnetseade koos spetsiaalse filtriga, mis eelpool kirjeldatud sademe veest eraldab. Normaalne filtri täitumise aeg on peale Baueri seadme paigaldust 3-4 kuud. Kui süsteem on juba puhastunud, kulub kütteperioodi kohta üks filterelement. Samas esineb ka erijuhtumeid, näiteks Tallinna kesklinnas asuva 5 aasta vanuse hotelli küttesüsteemis täitus esimese nelja päevaga kaks filterelementi!

Teadaolevalt vähendab juba 0,2 mm paksune sademe kiht soojusvaheti võimsust kuni 40%! Soojusenergia efektiivseks ülekandmiseks on vaja soojusvaheti hoida puhtana. Küttesüsteemi läbipesust on saanud igasügisene traditsioon, arvestamata seejuures, et iga läbipesu kemikaalidega vähendab soojusvaheti eluiga. Küttesüsteemi läbipesu ei hoia ära uue sademe teket! Kasutades Bauer tehnoloogiat, pole tarvis enam läbipesu teha.

Toostuse filtrid_200

Sade küttesüsteemist

Bauer elektromagnet veetöötlusseade puhastab radiaatorid, soojusvahetid ning torustiku elektrokeemilise korrosiooni tagajärjel tekkinud sademest (uut sadet ei teki!) , võimaldades seeläbi hoone omanikul kütte- ja hoolduskulusid oluliselt kokku hoida, kuna:

  • kütta saab madalama temperatuuriga – radiaatoritest on eemaldatud isolatsioonikiht (sade)
  • madalama temperatuuriga küttes on väiksemad soojuskaod keldrites, magistraalides ja püstakutes
  • soojusvaheti töötab efektiivselt
  • küttesüsteem on tasakaalus ja töötab nii, nagu ta on projekteeritud
  • ringluspumbal puudub lisakoormus – väiksem elektrikulu
  • kaob vajadus iga-aastaseks süsteemi läbipesuks
  • rikked ja probleemid kaovad
  • süsteemi eluiga pikeneb 2-3 korda

Soome Talokeskus OY viis läbi uuringu, mille käigus jälgiti 100 hoone küttekulusid enne ja pärast Baueri seadme paigaldust. Uuringust selgus et peale Baueri seadme paigaldust (süsteemi puhastumist) olid küttekulud vähenenud 4-21%.

Kuna Bauer tehnoloogia puhastab ka vanad süsteemid, on see väga odav alternatiiv torustiku väljavahetamisele, mida soovitavad kasutada ka projekteerijad ja energia audiitorid.

KATLAKIVI TEEB MURET? UMMISTUVAD DUŠID, KRAANIOTSAD, SOOJUSVAHETID?

Küsi pakkumist või uuri lisaks

[contact-form-7 404 "Not Found"]