Eesti

Haldurile

PUHTAD TORUD = SÄÄST!

Kinnisvara haldaja ülesanne on omaniku huvide esindamine ja talle kuuluva kinnisvara väärtustamine parema (säästlikuma) hooldamise läbi. Seega on haldur ka omanike esmane nõustaja energiasäästu küsimustes. Kui teie hallatavas hoones on probleeme kütte-, jahutus-, tarbevee- või õhuniisutussüsteemidega, siis saate abi Bauer tehnoloogiast.

Kuna kütte- ja jahutussüsteemides kasutatakse erinevaid metalle (plekk/malm – radiaatorid, teras – torustik, vask – soojusvahetis), tekib elektrokeemilise korrosiooni (erinevad metallid regeerivad omavahel) tagajärjel sade, mis ladestub torustikus, radiaatorites ja soojusvahetites. See on must tahm, mis tekitab süsteemis isolatsioonikihi, ning sellest läbi kütmine suurendab märgatavalt küttekulusid. SADE TEKIB KA SIIS, KUI KASUTATAKSE “KEEMILIST VETT” KAUGKÜTTE TRASSIST!!!

Juba 3-5 aasta vanustes süsteemides (aga mis toimub siis veel vanemates süsteemides!) esineb ummistusi nii torustikes, soojusvahetites kui ka radiaatorites (tihti läheb soojaks ainult ¼ radiaatori pinnast), seejuures võib süsteemis ringlev vesi ise olla läbipaistev ja tunduda puhas. Väga palju on probleeme ummistuvate termoregulaatoritega.

Kõige efektiivsem ja kaasaegsem lahendus nendele probleemile on elektromagnet- ehk Bauer tehnoloogial põhinev veetöötlus, mis mõjutab vees lahustunud mineraale, takistades katlakivi ja korrosiooni teket. Peale seadme paigaldamist ei sadestu tahm enam torudes, radiaatorites, soojusvahetites ega muudel veega kokkupuutuvatel pindadel. Ka varem ladestunud sade hakkab töötluse toimel järk-järgult pehmenema ning aegamisi pinnalt eralduma. Töötluse tulemusel puhastuvad nii radiaatorid, kui ka muud kütte- või jahutussüsteemi osad, ringluspumba koormus väheneb ja süsteem püsib tasakaalus.

Paigaldus on lihtne ja ei sega hoone tavapärast funktsioneerimist.
Hoone soojasõlme paigaldatakse kütte- või jahutuskontuurile Bauer elektromagnet seade koos spetsiaalse filtriga, mis eelpool kirjeldatud sademe veest eraldab. Normaalne filtri täitumise aeg on peale Baueri seadme paigaldust 3-4 kuud. Kui süsteem on juba puhastunud, kulub ühe kütteperioodi kohta üks filterelement. Samas esineb ka erijuhtumeid, näiteks Tallinna kesklinnas asuva 5 aasta vanuse hotelli küttesüsteemis täitus esimese nelja päevaga kaks filterelementi!

Teadaolevalt vähendab juba 0,2 mm paksune sademekiht soojusvaheti võimsus kuni 40%! Soojusenergia efektiivseks ülekandmiseks on vaja soojusvaheti hoida puhtana. Küttesüsteemi läbipesust on saanud igasügisene traditsioon, arvestamata seejuures, et iga läbipesu kemikaalidega vähendab soojusvaheti eluiga. Tavaline kemikaalidega läbipesu pole ka efektiivne, kuna pesu võib küll anda hetkelise positiivse tulemuse, aga kohe hakkab tekkima uus sade ja süsteem pole taaskordselt enam efektiivne. Kasutades Bauer tehnoloogiat, pole peale seadmete paigaldust tarvis enam läbipesu teha ning süsteem püsib puhtana ja töötab nii nagu ta on projekteeritud.

Bauer elektromagnet-veetöötlusseade puhastab radiaatorid, soojusvahetid ning torustiku elektrokeemilise korrosiooni tagajärjel tekkinud sademest, võimaldades seeläbi hoone omanikul oluliselt kütte-, jahutus- ja hoolduskulusid kokku hoida, kuna:

  • kütta saab madalama temperatuuriga – radiaatoritest on eemaldatud isolatsiooni kiht (sade)
  • madalama temperatuuriga küttes on väiksemad soojuskaod keldrites, magistraalides ja püstakutes
  • soojusvaheti töötab efektiivselt
  • kütte-, jahutussüsteem püsib tasakaalus ja töötab nii, nagu ta on projekteeritud
  • ringluspumbal puudub lisakoormus – väiksem elektrikulu
  • kaob vajadus iga-aastaseks süsteemi läbipesuks
  • rikked ja probleemid kaovad
  • süsteemi eluiga pikeneb 2-3 korda

Soome Talokeskus OY viis läbi uuringu, mille käigus jälgiti 100 hoone küttekulusid enne ja pärast Bauer seadme paigaldust. Uuringust selgus et peale Bauer seadme paigaldust (süsteemi puhastumist) olid küttekulud vähenenud 4-21%.
Kuna Bauer tehnoloogia puhastab ka vanad süsteemid, on see väga odav alternatiiv torustiku ning radiaatorite väljavahetamisele, mida soovitavad kasutada ka projekteerijad ja energia audiitorid.

Meie klientide hulgas on Nukuteater, Okupatsiooni Muuseum, Tallink, Viimsi Spa, Solaris, Swedbank, Vanemuise Teater, Rahvusooper Estonia,Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, RIMI, Selver, Eesti Pank, Viru Vangla, Stockmann, Sokos Hotel Viru, üle 450 koteriühistu ja paljud teised.

Küsi pakkumist või uuri lisaks

[contact-form-7 404 "Not Found"]