Eesti

HAIGLAD

KÜTTEKULUDE KOKKUHOID ALGAB PUHASTEST TORUDEST!

haiglad

Haiglad

Haiglatel ja meditsiiniasutustel on väga oluline, et kõik süsteemid töötaksid ilma tõrgeteta. Ka uutel hoonetel esineb väga palju probleeme nii kütte- kui kajahutussüsteemides. Tihti saavad probleemid alguse elektrokeemilisest korrosioonist.
Olenemata soojusenergia saamise viisist (gaas, kaugküte jne) või sellest, kas kasutatakse ühe- või kahetorusüsteemi, on soojuse ülekandmiseks enamasti tavaline tarbevesi või keemiliselt töödeldud vesi. Kuna küttesüsteemis kasutatakse erinevaid metalle (plekk/malm – radiaatorid, teras – torustik, vask – soojusvaheti), tekib mõlema vee kasutamisel elektrokeemilise korrosiooni (erinevad metallid reageerivad omavahel) tagajärjel sade, mis ladestub ühtlaselt torustikus, radiaatorites ja soojusvahetites. See on mustjas kleepuv mass, mis tekitab süsteemis isolatsioonikihi ning sellest läbi kütmine suurendab märgatavalt küttekulusid. Väga suureks probleemiks on ummistuvad termoregulaatorid. Pole harvad juhtumid, kui antud regulaatorid ummistuvad uutel hoonetel juba teisel kütteperioodil. Sel juhul pole võimalik reguleerida radiaatori temperatuuri. Haiglate puhul ei saa tihti ka aknaid avada juhul, kui toas on liiga palav, sest siis võib tekkida tuuletõmme jne, rääkimata sellest, et selline tegevus pole energiasäästlik.

Juba paari aasta vanustes süsteemides esineb ummistusi nii torustikes, soojusvahetites kui ka radiaatorites (tihti läheb soojaks ainult ¼ radiaatori pinnast). Seejuures võib süsteemis ringlev vesi olla läbipaistev ja tunduda puhas – aga see on eksitav, kuna sade on ladestunud torudes, radiaatorites, soojusvahetites jne. Eriti hull on olukord ventilatsioonikütte kontuurides. Seal tekib sadet eriti rohkelt.

Kõige efektiivsem ja kaasaegsem lahendus nendele probleemile on elektromagnet- ehk Baueri tehnoloogial põhinev veetöötlus, mis mõjutab vees lahustunud mineraale, takistades katlakivi ja korrosiooni teket. Peale seadme paigaldamist ei sadestu tahm enam torudes, radiaatorites, soojusvahetites ega muudel veega kokkupuutuvatel pindadel. Ka varem tekkinud sade hakkab töötluse toimel järk-järgult pehmenema ning aegamisi pinnalt eralduma. Töötluse tulemusel puhastuvad nii radiaatorid kui ka muud küttesüsteemi osad, ringluspumba koormus väheneb ja süsteem püsib tasakaalus.

Baueri seadme paigaldamine on lihtne ja ei häiri haigla igapäevast tööd. Hoone soojasõlme paigaldatakse  Baueri elektromagnetseade koos spetsiaalse filtriga, mis eelpool kirjeldatud sademe veest eraldab. Normaalne filtri täitumise aeg peale Baueri seadme paigaldust on 3-4 kuud. Kui süsteem on juba puhastunud, kulub kütteperioodi kohta üks filterelement. Samas esineb ka erijuhtumeid, näiteks Tallinna kesklinnas asuva viie aasta vanuse hotelli küttesüsteemis täitus esimese nelja päevaga kaks filterelementi!

Teadaolevalt vähendab juba 0,2 mm paksune sademe kiht soojusvaheti võimsust kuni 40%! Soojusenergia efektiivseks ülekandmiseks on vaja soojusvaheti hoida puhtana. Kütte- ja jahutussüsteemi läbipesust on saanud igasügisene traditsioon, arvestamata seejuures, et iga läbipesu kemikaalidega vähendab soojusvaheti eluiga. Kasutades Baueri tehnoloogiat, pole peale seadmete paigaldust tarvis enam läbipesu teha.

Bauer elektromagnet-veetöötlusseade puhastab radiaatorid, fancoilid, soojusvahetid ning torustiku elektrokeemilise korrosiooni tagajärjel tekkinud sademest, võimaldades seeläbi hoone omanikul kütte-, jahutus- ja hoolduskulusid oluliselt kokku hoida, kuna:

  • kütta saab madalama temperatuuriga – radiaatoritest on eemaldatud isolatsioonikiht (sade)
  • madalama temperatuuriga küttes on väiksemad soojuskaod keldrites, magistraalides ja püstakutes
  • soojusvaheti töötab efektiivselt
  • kütte- ja jahutussüsteem on tasakaalus ja töötab nii, nagu ta on projekteeritud
  • ringluspumbal puudub lisakoormus – väiksem elektrikulu
  • kaob vajadus iga-aastaseks süsteemi läbipesuks
  • rikked ja probleemid kaovad
  • süsteemi eluiga pikeneb 2-3 korda

Soome Talokeskus OY viis läbi uuringu, mille käigus jälgiti 100 hoone küttekulusid enne ja pärast Baueri seadme paigaldust. Uuringust selgus, et peale Baueri seadme paigaldust (süsteemi puhastumist) vähenesid küttekulud vähenenud 4-21%. Ka Eestis on tehtud mitmeid monitooringuid. Näiteks hoidis kesklinnas asuv hotell ühe talvega kokku 20 870 eurot ja investeering kõikidesse küttekontuuridesse oli 17 800 eurot. Seega tasus investeering ära juba ühe talvega.

KATLAKIVI TEEB MURET? UMMISTUVAD DUŠID, KRAANIOTSAD, SOOJUSVAHETID?

Küsi pakkumist või uuri lisaks

[contact-form-7 404 "Not Found"]