Eesti

KOOLID JA LASTEAIAD

KÜTTEKULUDE KOKKUHOID ALGAB PUHASTEST TORUDEST!

Koolid ja lasteaiad

Koolidel ja lasteaedadel on väga oluline, et kõik süsteemid töötaksid ilma tõrgeteta. Ka uutel hoonetel esineb väga palju probleeme nii kütte- kui ka jahutussüsteemides. Tihti saavad probleemid alguse elektrokeemilisest korrosioonist. Olenemata sellest, kas hoone küttesüsteemid on uued või vanad, saab need efektiivselt tööle panna.

Kuna küttesüsteemis kasutatakse erinevaid metalle (plekk/malm – radiaatorid, teras – torustik, vask – soojusvahetis), tekib elektrokeemilise korrosiooni (erinevad metallid reageerivad omavahel) tagajärjel sade, mis ladestub ühtlaselt torustikus, radiaatorites ja soojusvahetites. Sade tekib ka nn KEEMILISE VEE kasutamisel! See on mustjas kleepuv mass, mis tekitab süsteemis isolatsioonikihi, ning sellest läbi kütmine suurendab märgatavalt küttekulusid. Väga suureks probleemiks on ummistuvad termoregulaatorid. Pole harvad juhtumid, kui need ummistuvad uutel hoonetel juba teisel kütteperioodil. Ummistuse puhul pole võimalik reguleerida radiaatori temperatuuri.

Samuti esineb juba paari aasta vanustes süsteemides ummistusi nii torustikes, soojusvahetites kui ka radiaatorites (tihti läheb soojaks ainult ¼ radiaatori pinnast). Seejuures võib süsteemis ringlev vesi ise olla läbipaistev ja tunduda puhas – aga see on eksitav, kuna sade on ladestunud süsteemi sisepinnale. Eriti hull on olukord ventilatasioonikütte kontuurides. Seal tekib sadet eriti rohkelt.

Kõige efektiivsem ja kaasaegsem lahendus nendele probleemile on elektromagnet- ehk Bauer tehnoloogial põhinev veetöötlus, mis mõjutab vees lahustunud mineraale, takistades katlakivi ja korrosiooni teket. Peale seadme paigaldamist tahm enam ei sadestu ning ka varem tekkinud sade hakkab töötluse toimel järk-järgult pehmenema ning aegamisi pinnalt eralduma. Töötluse tulemusel puhastunud süsteemis on väiksem takistus, väheneb ka ringluspumba koormus ning süsteem püsib tasakaalus. Keskmine küttekulude kokkuhoid on 12,5%.
Kokkuhoid tekib, kuna:

  • kütta saab madalama temperatuuriga – radiaatoritest on eemaldatud isolatsiooni kiht (sade)
  • madalama temperatuuriga küttes on väiksemad soojuskaod keldrites, magistraalides ja püstakutes
  • soojusvaheti töötab efektiivselt
  • küttesüsteem on tasakaalus ja töötab nii, nagu ta on projekteeritud
  • ringluspumbal puudub lisakoormus – väiksem elektrikulu
  • kaob vajadus iga-aastaseks süsteemi läbipesuks
  • rikked ja probleemid kaovad
  • süsteemi eluiga pikeneb 2-3 korda

Teadaolevalt vähendab juba 0,2 mm paksune sademekiht soojusvaheti võimsust kuni 40%! Soojusenergia efektiivseks ülekandmiseks on vaja soojusvaheti hoida puhtana. Kütte- ja jahutussüsteemi läbipesust on saanud igasügisene traditsioon, arvestamata seejuures, et iga läbipesu kemikaalidega vähendab soojusvaheti eluiga. Kasutades Bauer tehnoloogiat, pole peale seadmete paigaldust tarvis enam läbipesu teha.

Juhul, kui planeerite küttesüsteemi renoveerimist, küsige ka meie käest nõu. 20% torustikest vahetatakse sellel põhjusel, et need on roostetanud, 80% torustikust vahetatakse ummistuste tõttu . Aga milleks vahetada torusid, need on võimalik puhtaks teha! Bauer tehnoloogia seda teile võimaldab. Saate oma olemasoleva küttesüsteemi korralikult tööle kordades odavamalt kui kogu süsteemi vahetades.

KATLAKIVI TEEB MURET? UMMISTUVAD DUŠID, KRAANIOTSAD, SOOJUSVAHETID?

Bauer seadmed tasuvad ennast ära väga lühikese ajaga. Võtke meiega ühendust, tuleme vaatame süsteemid üle ja teeme ka hinnapakkumise ning vajadusel tasuvusarvestuse.

Küsi pakkumist või uuri lisaks

[contact-form-7 404 "Not Found"]