Eesti

Küsimused küttesüsteemide kohta

Kasutame nn keemilist vett kaugküttevõrgust, kas sade tekib ikkagi?
Keemiline vesi aitab küll katlakivi ja roostetamise vastu, kuid elektrokeemilise korrosiooni tulemusel tekib must sade süsteemi ikkagi.

Kas kemikaale sisaldava vee võib jätta süsteemi või peab selle ära vahetama?
Bauer töötlus on kemikaalivaba. Kuna soojusjuhtivus on parim just puhtal veel, siis soovitame vee ära vahetada.

Kas vana, eralduv sade ei või esile kutsuda ummistusi, näiteks süsteemi erinevates reguleerventiilides?
Sade osaliselt lahustub ja eraldub väga väikeste osakestena ning ei põhjusta ummistusi ega muid probleeme. Suletud süsteemides ringleva mustuse eemaldamiseks kasutatakse koos Bauer seadmega spetsiaalseid filtreid.

Kui tihti peab filtrit puhastama ja kui keeruline see on?
Kõik sõltub süsteemi seisukorrast ja „mustusest“. Esimeste filtrite normaalne täituvuse aeg on 3-4 kuud. Filtri puhastamine on lihtne toiming ning meilt saab õpetuse ja juhendid.

Kui suured on Teie seadme kasutuskulud?
Väiksemate seadmete poolt tarbitav võimsus on u. 40W ning suurematel u. 100W, nii et kulu on väike. Samuti on ka filtri hooldus ja elementide vahetus väike kulu võrreldes süsteemi jätkuvate hooldus- ja remondikuludega. Ostes filtri, saate komplektis kohe kaasa 6 filterelementi.

Kuidas saab veenduda, et Teie seade tõesti toimib?
Vajadusel teeme vee keemilised analüüsid. Need teostatakse sõltumatutes akrediteeritud laborites, et tagada tulemuste usaldusväärsus. Võrreldakse enne ja pärast seadme paigaldust tehtud veeanalüüse. Ka filterelemendile koguneva sademe hulk näitab puhastumisprotsesse. Näiteks keskküttesüsteemi tasahilju toimuv „hääbumine“ (efektiivsuse langus, ebaühtlane soojuse jaotus jms) peatub ning süsteemi puhastudes hakkab see toimima taas, nii nagu see oli projekteeritud.

Kas tõesti saab loobuda kemikaalide kasutamisest keskküttesüsteemi korrashoiul?
Paljudel juhtudel põhjustavad just kemikaalid analüüsides ilmnevat ringlusvee kõrget rauasisaldust. Suur rauasisaldus aga kutsub esile häireid ning takistab kütteseadmete tööd, suurendades käidukulusid. Bauer veetöötluse tulemusena minimeeritakse metallide lahustumine vette ning eemaldatakse ka vana sade soojusvahetuspindadelt, tagades sellega küttesüsteemi täisväärtusliku töö. Näiteks põhjustab 1 mm sade soojusvahetuspindadel küttekulude suurenemist u. 10%.

Aga kui veeanalüüside põhjal probleeme ei ole näha?
Siin võib tegu olla „varjatud“ probleemiga – korrosioon võib toimuda tugeva sademekihi all. Uuemate süsteemide puhul pole aktiivne korrosioon veel käivitunud, kuid küttesüsteemis kasutatavad erinevad materjalid, nende vastastikune toime, madalamad temperatuurid ja ka väiksemad torumõõdud teevad süsteemi väga tundlikuks isegi väikesele sademe- ja rauasisaldusele. Sageli on olnud veeanalüüsid „normis“, kuid süsteem ei tööta nii, nagu peaks. Bauer töötluse rakendamisega on süsteemid taas töökorda saadud.

Kuhu Bauer seade paigaldatakse?
Parim koht paigaldamiseks on tagasivoolutorustikus, enne soojusvahetit. Aga kuna süsteem on kinnine, siis võib paigaldada ka peale soojusvahetit.

Kuhu tuleks paigaldada keskküttesüsteemis puhastusfilter?
Filter tuleb paigaldada rööpselt tsirkulatsioonipumbaga, vooluhulka läbi filtri reguleeritakse liiniseadeventiili abil.