Eesti

Elamuühistu Olev, Mustamäe tee 199

Projekti andmed

Klient

— Elamuühistu Olev, Mustamäe tee 199

Aasta

— 2002

Projekti kirjeldus

Baueri seade paigaldati hoonesse 05.07.2002. 8 kuud hiljem tehtud kordusanalüüsid näitasid ringlusvee keemiliste näitajate tunduvat paranemist ja bakterioloogilise saastatuse vähenemist.

elamauhistu_olev

 

 

 

2.a hiljem, tööde käigus tehtud keskküttesüsteemi avamisel oli näha, et süsteemi torustik ja radiaatorid on vabanenud sademest ja korrosioonist ning, et ringlusvesi on selge.

Seotud projektid